JADILAH WANITA YANG MAHAL

Bismillahhirrahmanirrahim
 • Wanita mahal adalah wanita yang menjaga auratnya dari mata-mata liar lelaki,wanita yang mampu membuat lelaki malu menatapnya secara liar.  
 • Hal ini demikian kerana, barang yang berkelas itu bukanlah barang yang dilihat banyak orang dengan sesedapnya atau sesuka hati.  Barang yang berkelas adalah barang yang hanya boleh dilihat oleh mereka yang mampu, iaitu lelaki - lelaki yang mampu meminang engkau.
 • Jadilah wanita mahal dan berkelas. Wanita mahal dan berkelas tidak rela walaupun sejengkal dari tubuhnya disentuh,bahkan dipeluk atau dicumbu lelaki yang tidak ada ikatan dengannya.
Jadilah wanita berkelas.  Kalau awak tidak mampu jadi mahal, setidaknya jangan jadi murahan.

Wanita mahal dan berkelas adalah wanita yang mampu menjaga tubuhnya dari tangan-tangan lelaki.   Namun banyak yang berpendapat, kalau wanita yang dipegang atau dipeluk oleh banyak lelaki itu adalah mereka merasa dirinya laku dan digemari. Sedangkan wanita yang tidak pernah disentuh lelaki dianggap tidak laku dan terlalu kaku.

Sebenarnya tidak menyalahkan pendapat seperti ini, memang biasanya barang murah itu cepat laku dan banyak peminatnya, banyak yang cuba-cuba.  Tetapi banyak juga setelah dicuba-cuba tidak jadi dibeli karena kualitinya yang buruk. 

Wanita mahal dan berkelas yang hanya rela disentuh,dipeluk,dicumbu oleh mereka yang benar-benar serius dan mampu mengucap akad nikah (SUAMI). Bukan hanya jadi bahan cuba - cuba.  Jadilah wanita berkelas dan mahal.PENYEDIAAN BAJET


Definisi Bajet/belanjawan
    Belanjawan merupakan satu dokumen perancangan strategik yang bukan hanya digunakan untuk sesuatu organisasi tetapi juga oleh kerajaan.
     Belanjawan merupakan satu pernyataan formal tentang perancangan pihak pengurusan dalam bentuk kuantitatif. Maksudnya, apa-apa perancanganyang dibuat oleh pihak pengurusan akan dinyatakan secara formal dalam bentuk angka untuk dikomunikasikan kepada ahli organisasi.

Kegunaan bajet/belanjawan
 •  Alat Perancangan

*      Pengurus dapat menentukan matlamat organisasi di masa hadapan dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil.
 • Alat komunikasi

*    Mengkomunikasikan pelan dan tindakan kepada setiap unit yang berbeza dan antara fungsi dengan jabatan dalam organisasi.
 •      Alat koordinasi

*   Membolehkan pihak pengurusan mengkoordinasi dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang berbeza, fungsi dan jabatan-jabatan dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan
 •           Alat Pembuatan keputusan

*      Mengumpul maklumat yang berkesan dan relevan bagi tujuan membuat keputusan.
*   Pengurusan perlu mengetahui kos bagi apa-apa rancangan atau tindakan yang ingin diambil bagi memastikan keputusan yang dibuat adalah yang paling menguntungkan
 •          Alat kawalan dan penilai prestasi

*      Belanjawan berfungsi sebagai standard untuk membandingkan dengan keputusan yang sebenar.
* Dengan menggunakan penilaian ini, pengurusan boleh melaksanakan tindakan pembetulan yang sesuai.
*  Penilaian pencapai individu dapat diukur dengan wujudnya varians, varians yang signifikan akan dipertanggungjawabkan ke atas individu tersebut.
 •      Alat motivasi

*      Memotivasikan pihak pengurusan untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi.
*      Ini boleh meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasiPeruntukan Kewangan
 •      Dalam merangka sesebuah majlis, sumber bagi mendapatkan peruntukan kewangan menjadi satu perkara yang perlu difikirkan oleh setiap jawatankuasa bagi menampung perbelanjaan yang perlu dikeluarkan.
 •             Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh setiap jawatankuasa:

   -   Sumber peruntukan kewangan/pendapatan
ü  Sebahagian besar majlis yang diadakan hanya memperolehi sejumlah peruntukan sahaja dari pihak pengurusan atau tabung sedia ada, manakala sejumlah yang lain pula perlu diusahakan oleh jawatankuasa untuk mendapatkannya, sama ada menerusi tajaan mahupun inisiatif mengumpul dana melalui pelbagai aktiviti.
ü  Antara aktiviti yang boleh dijalankan bagi menjana kewangan jawatankuasa ialah:
o   Aktiviti berniaga.
·         Dari masa ke semasa sebelum tibanya hari majlis yang akan dikendalikan, jawatankuasa boleh melakukan aktiviti-aktiviti berbentuk jualan
·         contoh: jawatankuasa pelajar yang menjual pelbagai cenderahati, pakaian atau makanan ketika konvo atau program kampus.
o   Aktiviti penjualan tiket.
·         Jawatankuasa boleh juga mendapat kewangan tambahan menerusi penjualan tiket atau mengenakan yuran kemasukan ke majlis yang dianjurkan.
o   Penajaan
·      Aktiviti ini kerap diguna pakai oleh jawatankuasa dan antaranya ia melibatkan penajaan luar dalam bentuk wang tunai atau kemudahan pelbagai fasiliti dibayar oleh pihak lain
·   Contoh tajaan jamuan, bahan promosi, penggunaan tempat majlis dan kelengkapan majlis secara percuma.

·      Sebagai penyataan terima kasih kepada pihak penaja, penganjur majlis biasanya akan membuat makluman berhubung kerjasama yang diberikan itu melalui ucapan aluan majlis ataupun dicatatkan nama atau logo organisasi penaja di atas buku program dan pelbagai bahan promosi.
*      Belanja/Kos pengendalian majlis
Ø  Anggaran belanja mengendalikan majlis perlu ditetapkan mengikut peruntukan kewangan yang dimiliki atau sekiranya peruntukan disediakan tidak mencukupi maka langkah-langkah bagi mendapatkan peruntukan tambahan perlu dirangka dan dilakukan.
Ø  Pelbagai aktiviti keluar masuk duit yang berlaku hendaklah direkodkan dengan teliti, baik berupa penerimaan peruntukan atau penajaan pengendalian majlis atau perbelanjaan atau kos yang dikeluarkan bagi pelbagai yuran dan sewaan yang dibayar untuk penggunaan tempat majlis, peralatan, promosi, makan minum, dan lain-lain.
Ø   Adalah wajar sekiranya rekod kewangan dilakukan audit dari masa ke semasa.

*      Penyediaan bajet
Ø  Penyediaan bajet melibatkan unjuran pendapatan dan perbelanjaan daripada anggaran keuntungan bersih bagi satu-satu majlis yang akan diadakan.
Ø   Bajet merupakan pelan yang dirangka berdasarkan maklumat setepat mungkin yang diperolehi daripada para kontraktor atau pembekal berikutan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh jawatankuasa penganjur bagi memastikan tiada perbelanjaan yang terlepas pandang.
ü  Bajet merupakan garis panduan yang diguna pakai dalam menentukan satu-satu perbelanjaan yang patut diluluskan.
ü  Ia juga membantu untuk memastikan aspek-aspek perbelanjaan kewangan kekal berada di landasan yang betul.
ü  Bagi memastikan aliran tunai perbelanjaan berjalan dengan baik, beberapa perkara berikut hendaklah diberi perhatian:
·         Pastikan pembekal dan kontraktor perniagaan mempunyai keupayaan membekalkan barang keperluan yang berkualiti baik mengikut kuantiti yang diperlukan dan mampu diterima pada masa yang ditetapkan. 
·         Mengadakan rundingan dengan pembekal untuk memperolehi pembayaran perkhidmatan secara kredit dan melalui deposit yang kecil sebelum majlis bermula.
·         Kawal selia setiap urusan pembelian dan pembayaran dengan teliti direkodkan dan pastikan ianya berlangsung mengikut prosedur.

Contoh Format Belanjawan
BIL.
PERKARA
PERINCIAN
JUMLAH (RM)
1
PENDAPATAN/PERUNTUKAN
1.1 PIBG
RM 613.00
1.2 PCG
RM 1179.00
JUMLAH
RM1792.00
 2PERBELANJAAN 


MAKANAN


  2.1 VIP
14 ORANG X RM 7.00
98.00
  2.2  PESERTA
103 ORANG X RM 5.00
515.00
JUMLAH
RM613.00

BAYARAN PENCERAMAH
SEORANG X RM 375
375.00


2.5 JAM XRM150JUMLAH
RM375.00

3
SIJIL
115 X RM 3.00
345.00

JUMLAH
345.00

4
CARTA PEMBELAJARAN

150.00

JUMLAH
150.00

5
PERALATAN
  - ALAT TULIS
103 ORANG X RM 3.00
309.00

JUMLAH
309.00

JUMLAH KESELURUHAN
1792.00